טלפון:

תכנוני מס

כחלק אינטגראלי מהשירותים שלנו , אנו מבצעים באופן שוטף מעקבים אחר מקדמות המס שהלקוחות משלמים הן במס הכנסה והן בביטוח לאומי ,

כך שתהיה התאמה מכסימלית בין גובה הרווחיות של העסק לבין תשלומי המקדמות .

המטרה היא  שבעת הגשת הדוח השנתי ,  הלקוחות לא ידרשו להוסיף  הפרשים משמעותיים לרשויות המס .