טלפון:

קשר עם רשויות המס בכל נושא

אנו משמשים כמייצגים של הלקוחות ברשויות המס השונות , ומבצעים  את כל התקשורת עבור הלקוחות ברשויות המס .

משרדינו מחובר למחשב מס הכנסה ( שע"מ ) , ולמחשב ביטוח לאומי ,   כך שכל המידע עבור לקוחותינו נגיש לנו בזמן אמת , 

ואנו יכולים לבצע עדכונים שונים והזרמת נתונים בזמן אמת .