טלפון:

הצהרות הון

כל אדם הפותח עסק , מקבל בתום אותה שנת מס בקשה להגיש הצהרת הון .

הצהרת ההון הינה עבור  הנכסים וההתחייבויות של שני בני הזוג .

הצהרת ההון הראשונה נותנת לרשויות המס מידע בדבר הנכסים וההתחייבויות שיש לאותו אדם .

מדי כמה שנים , בעל העסק נדרש להציג הצהרת הון עדכנית , והצהרה זו נותנת למס הכנסה כלים לבדוק האם יש לאותו אדם

גידול בנכסים נטו , ואם יש גידול , האם הגידול תואם את ההכנסות שהיו לו ולבן/בת הזוג בשנים שחלפו מהצהרת ההון הקודמת .

משרדינו  דואג לבדוק , בטרם הגשת הצהרת ההון ,  שאכן ההון המוצג תואם את ההכנסות שדווחו .